[MSt] Zadymiona dzielnica

Nowy Dwór Mazowiecki - wszystko o tym, co dzieje się w naszym mieście. Wydarzenia, koncerty, imprezy, komentarze, polityka.

Re: Zadymiona dzielnica

Postprzez mmokrzycki » 10 Lut 2011, 21:47

mcba napisał(a):a zakup zwróciłby się w ciągu jednego sezonu grzewczego lub szybciej znając realia NDM ;)


A znając realia tego forum zaraz pojawiłyby się komentarze, że miasto znalazło sobie nowy sposób zarabiania i dręczenia mieszkańców - zbieżność z pojawiającymi się ocenami fotoradaru przypadkowa ;-)
mmokrzycki
Super Użytkownik
Super Użytkownik
 
Posty: 319
Rejestracja: 10 Gru 2010, 19:26

Re: Zadymiona dzielnica

Postprzez rather » 11 Lut 2011, 00:10

Chyba trochę jednak przesadzasz. Moje uwagi do fotoradaru odnoszą się raczej do tego, że nie jest narzędziem poprawy bezpieczeństwa w mieście tylko wyciągania kasy. W mojej ocenie bezpieczeństwo na drogach osiedlowych podnoszą progi zwalniające, a nie radar stojący raz w miesiącu przez 2 godziny. Z jakiegoś powodu miasto nie chce zrobić progów na Wojska Polskiego, ale stawia w tym miejscu radar. Efekt? Idioci, którzy na osiedlowej drodze rozpędzają się do 100km/h. Jeśli celem byłoby poprawienie bezpieczeństwa, a nie wyciąganie kasy to dawno byłyby zbudowane progi.

Jeśli Straż Miejska będzie karała mieszkańców za palenie śmieci w paleniskach, to nikt nie nazwie tego polowaniem. Czemu chyba daliśmy wyraz w tym wątku...
A ponadto uważam, że Straż Miejska powinna zostać zlikwidowana!
dietetyk Legionowo
Awatar użytkownika
rather
Administrator
Administrator
 
Posty: 5959
Rejestracja: 01 Paź 2010, 12:10
Miejscowość: Osiedle Młodych
Płeć: mężczyzna

Re: Zadymiona dzielnica

Postprzez IronRun » 11 Lut 2011, 10:06

Trochę prawa:

Podczas prowadzonych inspekcji zgodnie z art. 379 Prawa ochrony środowiska właściciel posesji zobowiązany będzie do okazania instalacji grzewczej - pieca c.o. oraz umożliwienia przeprowadzenia niezbędnych czynności kontrolnych. W przypadku odmowy właściciela nieruchomości poddania się kontroli przez osobę kontrolującą zgodnie z art. 225 § 1 Kodeksu karnego, osoba utrudniająca przeprowadzenie kontroli będzie podlegała karze pozbawienia wolności do lat 3.

A tu wyciąg z 379 poś:
Art. 379. 1. Marszałek województwa, starosta oraz wójt, burmistrz lub prezydent miasta sprawują kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością tych organów.
2. Organy, o których mowa w ust. 1, mogą upoważnić do wykonywania funkcji kontrolnych pracowników podległych im urzędów marszałkowskich, powiatowych, miejskich lub gminnych lub funkcjonariuszy straży gminnych.
3. Kontrolujący, wykonując kontrolę, jest uprawniony do:
1) wstępu wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem przez całą dobę na teren nieruchomości, obiektu lub ich części, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, a w godzinach od 6 do 22 - na pozostały teren;
2) przeprowadzania badań lub wykonywania innych niezbędnych czynności kontrolnych;
3) żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;
4) żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek z problematyką kontroli.
4. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta, starosta, marszałek województwa lub osoby przez nich upoważnione są uprawnieni do występowania w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia przeciw przepisom o ochronie środowiska.

Przy pomocy LIDARU można wykonywać pomiar nawet z 15 km, taki lidar kosztuje 1,5 miliona złotych polskich, na potrzeby Straży Miejskiej wystarczy Lidar o zasięgu do 500 m i określonej liczbie mierzonych parametrów (zgodnie z normą na skład spalin z komina CO) koszt zakupu w Polsce - do 1 miliona złotych, z atestem i na wypasie. Może to dużo może mało. Ludzie na pewną płakali by od razu że kary za wysokie ale świeże powietrze by było na pewno.
NUTPro Tech - technologia w sporcie i dla sportu
IronRun
Dobroczyńca
Dobroczyńca
 
Posty: 236
Rejestracja: 14 Lis 2010, 20:49

Re: Zadymiona dzielnica

Postprzez IronRun » 11 Lut 2011, 10:09

Trochę chemii

"Coraz częściej stosowaną metodą oszczędzania węgla jest spalanie śmieci w domowych piecach. Najczęściej spalaniu ulegają odpady typu: papier, kartony, mieszane materiały z opakowań (tworzywa sztuczne – plastik, folia; metal – puszki po napojach), stare umeblowanie. W procesach spalania ważną rolę odgrywa temperatura spalania, gdy jest niewłaściwa (zbyt niska) w emitowanych spalinach powstają zanieczyszczenia, których oddziaływanie na środowisko naturalne i zdrowie ludzi jest bardzo szkodliwe. Spalanie różnego rodzaju materiałów w paleniskach domowych odbywa się właśnie w niskich temperaturach (200–500 °C). Procesowi temu towarzyszy emisja zanieczyszczeń do atmosfery, takich jak:

pył (suchy)
związki organiczne oznaczone jako węgiel całkowity
tlenek węgla (CO)
nieorganiczne związki chloru oznaczone jako HCL
nieorganiczne związki fluoru oznaczone jako HF
tlenki azotu jako NOx
dwutlenek siarki (SO2)
metale ciężkie zaliczane do klasy I (kadm, rtęć, tytan), II (arsen, kobalt, nikiel, selen), III (ołów, chrom).
W odniesieniu do zanieczyszczeń emitowanych przez domowe kominy szczególne zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzi niosą tlenki azotu (głównie NO i NO2), dwutlenek siarki (SO2), tlenek węgla (CO), a także drobny pył zawierający związki metali ciężkich (zwłaszcza toksycznego ołowiu i kadmu).

Za ich szkodliwością przemawia także fakt, że są one emitowane z tzw. źródeł emisji niskiej, czyli niskich kominów domostw lub ewentualnie małych lokalnych kotłowni. W sytuacji takiej uniemożliwione zostaje wyniesienie zanieczyszczeń na duże odległości i ich rozproszenie przez wiatr, czego efektem jest lokalny wzrost substancji zanieczyszczających w powietrzu atmosferycznym.

Stan ten szczególnie nasila się w okresie jesienno-zimowym, zarówno ze względu na sezon grzewczy, jak i niesprzyjające rozprzestrzenianiu się zanieczyszczeń czynniki, głównie są to: niska temperatura oraz duża wilgotność względna powietrza.

Oddziaływanie zanieczyszczeń SO2 u ludzi powoduje trudności w oddychaniu, a u roś-lin zanik chlorofilu, czego widocznym efektem jest zamieranie blaszek liściowych. Jest przyczyną powstawania siarczanów i kwasu siarkowego, co prowadzi do suchych i mokrych opadów kwaśnych deszczy. Stopniowo kumulując się w glebie, powoduje jej zakwaszenie i zasolenie. Działa korozyjnie na konstrukcje metalowe.

NOx są przyczyną podrażniania i uszkodzenia płuc. Zawartość 280 mikrogramów NO2/m3 prowadzi do śmiertelnego zapalenia płuc, a około 47 mikrogramów NO2/m3 do bronchitu. Stężenie 0,1 mikrogramów NO2/m3 powoduje u roślin uszkodzenie liści. Podobnie jak dwutlenek siarki tworzy w powietrzu kwas azotowy, a odkładając się w glebie w postaci azotanów, szkodliwie podwyższa ich zawartość w produktach roślinnych.

CO jest trujący dla ludzi i zwierząt. Wiąże czerwone ciałka krwi, utrudniając transport tlenu. Oddziałuje także na centralny układ nerwowy. W powietrzu utlenia się do CO2.

Pył odkładając się w glebie powoduje szkodliwe dla zdrowia człowieka zanieczyszczenie roślin metalami ciężkimi. Przyspiesza powstawanie trójtlenku siarki (SO3), który w powietrzu atmosferycznym tworzy z parą wodną aerozol kwasu siarkowego.

W wyniku samorzutnych reakcji chemicznych z emitowanych pyłów zawierających węgiel organiczny i nieorganiczne chlorki, w obecności metali ciężkich (głównie miedzi) jako katalizatora oraz tlenu i pary wodnej z powietrza, powstają inne – szczególnie groźne – związki zwane dioksynami i furanami. Należą one do grupy związków kancerogennych, czyli rakotwórczych, a powstają jako produkty uboczne spalania różnych odpadów. Tak często praktykowane przez ludzi spalanie materiałów, takich, jak: drewna meblowego, zawierającego chlorowane fenole – czyli substancje do jego konserwacji oraz pozostałości farby i lakierów, które z kolei zawierają metale ciężkie (głównie I klasy, np. rtęć); torb plastikowych z polietylenu czy papieru bielonego nieorganicznymi związkami chloru z nadrukiem farb kolorowych o dodatkowej zawartości różnego rodzaju metali ciężkich – powodują powstawanie tych szczególnie groźnych dla zdrowia ludzi związków.

Stężenie dioksyn i furanów w wydobywającym się z domowych kominów dymie może wynosić 100 nanogramów/m3, dla porównania ich dopuszczalne stężenie wynosi 0,1 nanograma/m3 (norma dla spalarni śmieci)."
NUTPro Tech - technologia w sporcie i dla sportu
IronRun
Dobroczyńca
Dobroczyńca
 
Posty: 236
Rejestracja: 14 Lis 2010, 20:49

Re: Zadymiona dzielnica

Postprzez IronRun » 11 Lut 2011, 10:12

art. 71 ustawy o odpadach "Kto wbrew zakazowi termicznie przekształca odpady poza spalarniami odpadów lub współspalarniami odpadów podlega karze aresztu albo grzywny." - wykroczenie
NUTPro Tech - technologia w sporcie i dla sportu
IronRun
Dobroczyńca
Dobroczyńca
 
Posty: 236
Rejestracja: 14 Lis 2010, 20:49

Re: Zadymiona dzielnica

Postprzez rather » 11 Lut 2011, 10:22

A tutaj (link) dzisiejsza Gazeta Wyborcza zabiera głos w dyskusji :)
A ponadto uważam, że Straż Miejska powinna zostać zlikwidowana!
dietetyk Legionowo
Awatar użytkownika
rather
Administrator
Administrator
 
Posty: 5959
Rejestracja: 01 Paź 2010, 12:10
Miejscowość: Osiedle Młodych
Płeć: mężczyzna

Re: Zadymiona dzielnica

Postprzez Zbyszek » 11 Lut 2011, 11:44

czyli można w jakiś sposób załatwić problem bez zakupu dosyć drogiego urządzenia
chociaż wolałbym ,żeby ewentualne nachodzenie i kontrola wynikała z jakiś rzeczywistych przesłanek ( i wtedy potrzebne byłoby urządzenie ) niż bezpośrednio z donosu sąsiada - ograniczałoby to trochę pokusę nadużyć
Zbyszek
 

Re: Zadymiona dzielnica

Postprzez IronRun » 11 Lut 2011, 12:35

i podniosło by świadomość nieuchronności kary za wykroczenia
NUTPro Tech - technologia w sporcie i dla sportu
IronRun
Dobroczyńca
Dobroczyńca
 
Posty: 236
Rejestracja: 14 Lis 2010, 20:49

Re: Zadymiona dzielnica

Postprzez PaffDadi » 02 Mar 2011, 15:13

Od 1 stycznia 2012r wprowadzona ma zostać akcyza na węgiel. Oczywiście w ramach dostosowywania się do prawa unijnego. No i nasz drogi węgiel będzie jeszcze droższy. Teraz już wiecie dlaczego nie ma co liczyć na czystsze powietrze?

http://podatki.onet.pl/wegiel-bedzie-drogi-jak-cygara-i-kapelusze,19923,4197382,1,prasa-detal
W internecie osoba podająca się za mężczyznę jest mężczyzną, wirtualna kobieta również jest w rzeczywistości mężczyzną, a dziecko... dziecko to agent FBI.
Awatar użytkownika
PaffDadi
Dobroczyńca
Dobroczyńca
 
Posty: 224
Rejestracja: 25 Gru 2010, 18:46

Re: Zadymiona dzielnica

Postprzez KPP Brzask » 06 Mar 2011, 14:49

Nie tylko spalanie śmieci ale i węgiel podłej jakości bardzo zatruwa środowisko
A o dobry opał trudno , bo składy węgla dla zysku sprowadzają jak najpodlejszy a liczą sobie jak za pierwszy sort
Kiedyś w dobrych czasach alternatywą dla węgla był koks niewiele droższy , a bardziej kaloryczny i nie zanieczyszczał środowiska, lecz prawie dwadzieścia lat temu zdrożał przeszło dwukrotnie w stosunku do ceny węgla i w dodatku nie ma go na składach bo polikwidowano koksownie
KPP Brzask
Aktywny Użytkownik
Aktywny Użytkownik
 
Posty: 91
Rejestracja: 03 Lut 2011, 19:49

Re: Zadymiona dzielnica

Postprzez KPP Brzask » 06 Mar 2011, 14:53

PaffDadi napisał(a):Od 1 stycznia 2012r wprowadzona ma zostać akcyza na węgiel. Oczywiście w ramach dostosowywania się do prawa unijnego. No i nasz drogi węgiel będzie jeszcze droższy. Teraz już wiecie dlaczego nie ma co liczyć na czystsze powietrze?

http://podatki.onet.pl/wegiel-bedzie-drogi-jak-cygara-i-kapelusze,19923,4197382,1,prasa-detal

Oprócz akcyzy liberałowie do ceny węgla wprowadzą opłatę za korzystanie ze środowiska i od tego łącznie naliczony VAT
KPP Brzask
Aktywny Użytkownik
Aktywny Użytkownik
 
Posty: 91
Rejestracja: 03 Lut 2011, 19:49

Re: Zadymiona dzielnica

Postprzez IronRun » 15 Mar 2011, 07:33

Pamiętajcie, że najbardziej cierpią na tym ci którzy mieszkają w najbliższej okolicy czyli sąsiedzi. Tym czym palicie zatruwacie sami siebie. Nie wiem czy ciepłownia w NDM spełnia jakieś normy dotyczące emisji spalin, przypuszczam że tak. W innym przypadku trzeba by było ja zamknąć albo płacić wysokie kary.
Może miasto powinno promować jakieś nowe technologie po to żeby wyeliminować spalanie śmieci i węgla. Może jakiś projekt ekologiczny na dofinansowanie zmiany sposobu ogrzewania. Zaprząc tych ekologów co protestowali przeciwko lotnisku niech zrobią coś pożytecznego dla przyrody. Nie wiem czy wiecie ale w Londynie nie wolno używać kominków, właśnie ze względu na zadymienie.
NUTPro Tech - technologia w sporcie i dla sportu
IronRun
Dobroczyńca
Dobroczyńca
 
Posty: 236
Rejestracja: 14 Lis 2010, 20:49

Re: Zadymiona dzielnica

Postprzez rather » 15 Mar 2011, 20:00

Efekty działania naszej ciepłowni są odczuwalne, ale dopiero ok. 10km od Nowego Dworu patrząc po wysokości komina. Wszystko co niefajne wylatuje w powietrze i spada dopiero po jakimś czasie...
A ponadto uważam, że Straż Miejska powinna zostać zlikwidowana!
dietetyk Legionowo
Awatar użytkownika
rather
Administrator
Administrator
 
Posty: 5959
Rejestracja: 01 Paź 2010, 12:10
Miejscowość: Osiedle Młodych
Płeć: mężczyzna

Re: Zadymiona dzielnica

Postprzez IronRun » 16 Mar 2011, 09:38

Ale z małych kominów spada trochę wcześniej :(
NUTPro Tech - technologia w sporcie i dla sportu
IronRun
Dobroczyńca
Dobroczyńca
 
Posty: 236
Rejestracja: 14 Lis 2010, 20:49

Re: Zadymiona dzielnica

Postprzez rather » 16 Mar 2011, 09:44

Z małych, szczególnie w chłodnych miesiącach, kredy często występuje zjawisko inwersji, to nie spada w ogóle tylko zostaje przy chałupie podtruwając jej mieszkańców :).
A ponadto uważam, że Straż Miejska powinna zostać zlikwidowana!
dietetyk Legionowo
Awatar użytkownika
rather
Administrator
Administrator
 
Posty: 5959
Rejestracja: 01 Paź 2010, 12:10
Miejscowość: Osiedle Młodych
Płeć: mężczyzna

PoprzedniaNastępna

Wróć do Nasze miasto

Kto jest na forum

Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników oraz 2 gości