Nowy Dwór w archiwach IPN

Dla wszystkich zainteresowanych historią naszego miasta. Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji, rozmowy, zdjęcia...

Moderator: KaloNDM

Nowy Dwór w archiwach IPN

Postprzez andrzej1974 » 28 Lut 2017, 00:40

Można sobie przejrzeć katalog IPN, dostępne tylko opisy akt:

http://inwentarz.ipn.gov.pl/advancedSea ... cki&page=1


* Maciński Tadeusz. Kryminalistyczna problematyka pasożytnictwa społecznego na przykładzie Nowego Dworu Mazowieckiego w latach 1984 - 1986. Praca magisterska napisana pod kierunkiem naukowym płk. dr. inż. Stefana Adamczaka. Warszawa: Akademia Spraw Wewnętrznych Instytut Kryminalistyki i Kryminologii, 1988.

* Materiały dot. Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Nowym Dworze Mazowieckim: dane statystyczne, notatki dot. działalności PUBP w zakresie likwidacji ugrupowań zbrojnych określanych jako "bandy o charakterze rabunkowym", wykazy imienne poległych funkcjonariuszy MO, UB i członków ORMO, zestawienie dokonanych aresztów, skierowań do prokuratur i zwolnień wg kategorii przestępstw w latach 1944-1957 przez służbę bezpieczeństwa woj. Nowy Dwór Mazowiecki.

* Dane statystyczne (opisowe i tabele) dot. działalności Powiatowych Urzędów Bezpieczeństwa Publicznego w zakresie likwidacji ugrupowań zbrojnych określanych jako "bandy o charakterze rabunkowym" na terenie powiatów: Pruszków, Piaseczno, Otwock, Nowy Dwór Mazowiecki, Wołomin w l. 1945-1952.

* Umiecki Aleksander. Ustalone formy penetracji obiektów wojskowych przez attaches państw NATO w latach 1970-1975 w rejonie Nowego Dworu Mazowieckiego - praca dyplomowa. Legionowo: Wyższa Szkoła Oficerska MSW im. Feliksa Dzierżyńskiego.

* Charakterystyka Nr 158, dowódca organizacji: Zygmunt Brzeziński, okres działalności: luty - kwiecień 1946 r., obszar działalności: Nowy Dwór Mazowiecki i okolice, rodzaje dokumentów: charakterystyka, kwestionariusze osobowe, karty na czyn przestępny, Mkr-1, korespondencja.

* Teczka personalna kontaktu operacyjnego pseudonim "Wiktimus" dot. Arkadiusz Kaczor, imię ojca: Karol, ur. 05-12-1927 r. w Nowym Dworze Mazowieckim.

* Akta aresztowanego dot. Jan Łajkowski, imię ojca: Bronisław, ur. 18-06-1941 r. w Nowym Dworze Mazowieckim, internowany decyzją Nr 31/Ł/82 z dnia 10-09-1982 r. oraz na zasadzie artykułu 42 ustęp 1 dekretu z dnia 12-12-1981 r. o ochronie bezpieczeństwa Państwa i porządku publicznego w czasie obowiązywania stanu wojennego.

* Akta aresztowanego dot. Krzysztof Janusz Mazur, imię ojca: Tadeusz, ur. 21-08-1958 r. w Nowym Dworze Mazowieckim, internowany decyzją Nr 74/M/82 z dnia 09-05-1982 r. oraz na zasadzie artykułu 42 ustęp 1 dekretu z dnia 12-12-1981 r. o ochronie bezpieczeństwa Państwa i porządku publicznego w czasie obowiązywania stanu wojennego.

* Akta aresztowanego dot. Paweł Mikłasz, imię ojca: Franciszek, ur. 04-01-1946 r. w Nowym Dworze Mazowieckim, internowany decyzją Nr 60/M/81 z dnia 21-12-1981 r. oraz na zasadzie artykułu 42 ustęp 1 dekretu z dnia 12-12-1981 r. o ochronie bezpieczeństwa Państwa i porządku publicznego w czasie obowiązywania stanu wojennego.


cdn...
andrzej1974
Maxi Użytkownik
Maxi Użytkownik
 
Posty: 661
Rejestracja: 09 Kwi 2012, 08:06

Re: Nowy Dwór w archiwach IPN

Postprzez andrzej1974 » 28 Lut 2017, 01:18

* Fragment z filmu pt. "Banda Byka" zrealizowanego przez Telewizję Polską i Akademię Spraw Wewnętrznych zatytułowany "Rozpoznanie i zatrzymanie".
Opis: Film szkoleniowy przedstawiający różne etapy prowadzenia dochodzenia śledczego: rozpoznanie, zatrzymanie, przeszukanie; każda sekwencja zakończona jest planszami z pytaniami dla słuchaczy dotyczącymi danej czynności procesowo-śledczej; film powstał na podstawie śledztwa prowadzonego w sprawie zabójstwa Grażyny Baczak przez tzw. "bandę Byka" działającą w Nowym Dworze Mazowieckim.

* Sprawa operacyjnego wyjaśniania kryptonim "Agitator" dot. przygotowywania tekstów krytykujących wojsko polskie oraz kolportażu nielegalnych wydawnictw przez elewa Ośrodka Szkolenia Specjalistów Łączności w Nowym Dworze Mazowieckim: Piotr Wysocki, imię ojca: Wiktor, ur. 26-08-1964 r.

* Akta osobowe więźnia karnego dot. Andrzej Kózka, imię ojca: Alojzy, ur. 24-03-1956 r., skazanego na podstawie art. 284 § 2 kodeksu karnego w zw. z art. 59 § 1 kk za to, że w dn. 21-10-1975 r. na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego przy współudziale innej osoby dokonał znieważenia pomników poświęconych żołnierzom walczącym z okupantem niemieckim. Przetrzymywany w Areszcie Śledczym w Warszawie-Białołęce od dn. 30-01-1976 r. do dn. 26-03-1976 r., w Zakładzie Karnym w Krakowie-Nowej Hucie od dn. 26-03-1976 r. do dn. 18-12-1976 r., zwolniony dn. 18-12-1976 r.

* Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim "Sowa" dot. Zbigniew Czerwiński, imię ojca: Stanisław, ur. 25-09-1948 r.

* Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim "Darek" dot. Tadeusz Paź, imię ojca: Marian, ur. 17-09-1950 r.

* Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim "Krystyna" dot. Jan Sokołowski, imię ojca: Tadeusz, ur. 07-10-1948 r.

* Geheime Staatspolizei Zichenau. Personalien: Gorski Samuel Stanislaw, geb. 31.5.1902 [Akta w sprawie: Samuel Stanisław Gorski / Górski, imię ojca: Michał, ur. 31-05-1902 r.; aresztowany w dniu 22-02-1940 r. pod zarzutem nieprzestrzegania przepisów prawnych III Rzeszy odnośnie osób narodowości żydowskiej (przekraczenie granicy z GG, zatajenie pochodzenia); osadzony w więzieniu w Nowym Dworze Mazowieckim (Neuhof), a następnie w wychowawczym obozie pracy w Działdowie (AEL Soldau), w dniu 28-12-1940 r. w KL Sachsenchausen, w dniu 07-08-1941 r. w KL Ravensbrück, gdzie zmarł 18-05-1942 r.]

* [Akta w sprawie: Wacław Michał Gorzkowski, imię ojca: Franciszek, ur. 05-10-1900 r.; komendant oddziału "PZP" aresztowany w dniu 10-12-1942 r. i osadzony w areszcie w Nowym Dworze Mazowieckim (Bugmünde), w wychowawczym obozie pracy w Działdowie (AEL Soldau), a następnie skazany 31-05-1943 r. przez Sąd Doraźny Rejencji Ciechanów i Okręgu Suwałki (Standgericht für den Reg. Bez. Zichenau und den Kreis Sudauen) na karę śmierci, wyrok wykonano w więzieniu policyjnym w Pomiechówku]

* Akten der Geheimen Staatspolizei. Staatspolizei(leit)stelle Zichenau über Gyngold Hersz, geb. 5.9.22 [Akta w sprawie: Hersch/Hersz Israel Meier Gyngold/Gingold, imię ojca: Mosze, ur. 05-09-1922 r.; aresztowany w dniu 04-06-1942 r. pod zarzutem nieprzestrzegania przepisów prawnych III Rzeszy odnośnie osób narodowości żydowskiej (przebywał poza gettem w Czerwińsku); osadzony 06-06-1942 r. w więzieniu na terenie getta w Nowym Dworze Mazowieckim (Neuhof), a następnie 07-08-1942 r. w KL Auschwitz]

* Akten der Geheimen Staatspolizei. Staatspolizei(leit)stelle Zichenau über Kocik Janina, geb. 19.11.15 [Akta w sprawie: Janina Kocik, imię ojca: Gustaw, ur. 19-11-1915 r.; aresztowana w dniu 19-11-1941 r. pod zarzutem podejrzenia o zatajenie informacji o ukrytej broni; osadzona w więzieniu w Nowym Dworze Mazowieckim (Neuhof), a następnie 08-01-1942 r. w KL Ravensbrück]

* [Akta w sprawie: Tadeusz Kołodziejski, imię ojca: Józef, ur. 16-01-1914 r.; aresztowany w dniu 06-02-1943 r. pod zarzutem przynależności do tajnej organizacji konspiracyjnej „PZP”; osadzony w areszcie w Nowym Dworze Mazowieckim (Bugmünde), a następnie w wychowawczym obozie pracy w Działdowie (AEL Soldau); skazany na karę śmierci w dniu 31-05-1943 r. przez Sąd Doraźny Rejencji Ciechanów i Okręgu Suwałki (Standgericht für den Reg. Bez. Zichenau und den Kreis Sudauen) - wyrok wykonano w więzieniu policyjnym w Pomiechówku]

* Akten der Geheimen Staatspolizei. Staatspolizei(leit)stelle Zichenau über Kowalski Stanislaw, geb. 8.5.72 [Akta w sprawie: Stanisław Kowalski, imię ojca: Piotr, ur. 08-05-1872 r.; aresztowany w dniu 13-03-1943 r. pod zarzutem przewozu przemytników przez Wisłę; osadzony w areszcie w Nowym Dworze Mazowieckim (Bugmünde), w więzieniu policyjnym w Pomiechówku, a następnie 20-01-1944 r. w KL Mauthausen, gdzie zmarł 24-01-1944 r.]

* Akten der Geheimen Staatspolizei. Staatspolizei(leit)stelle Zichenau über Brzezinski Wladislaw, geb. 1.2.14 [Akta w sprawie: Władysław Brzeziński, ur. 01-02-1914 r.; aresztowany w dniu 20-11-1941 r. pod zarzutem nielegalnego przekraczania granicy GG z Rzeszą i nielegalnego handlu papierosami; osadzony w więzieniu Modlin-Nowy Dwór Mazowiecki (Modlin-Neuhof), a następnie w dniu 09-04-1942 r. w KL Auschwitz, skąd został skierowany do KL Buchenwald]

* Akten der Geheimen Staatspolizei. Staatspolizei(leit)stelle Zichenau über Cichowisz Marija, geb. 15.11.20 [Akta w sprawie: Maria Cichowicz/Cichowisz, imię ojca: Saul, ur. 15-11-1920 r.; aresztowana w dniu 02-06-1942 r. pod zarzutem opuszczenia getta w Nowym Dworze Mazowieckim; osadzona w więzieniu w Płońsku, a następnie 21-08-1942 r. w KL Auschwitz]

* Geheime Staatspolizei Zichenau. Personalien: Ciuniak Josef, geb. 09.03.02 [Akta w sprawie: Józef Ciuniak, imię ojca: Jan, ur. 09-03-1902 r.; aresztowany w dniu 13-08-1941 r. pod zarzutem przynależności do organizacji konspiracyjnej "Tajna Armia Polska"; osadzony w więzieniu w Nowym Dworze Mazowieckim (Neuhof), a następnie skazany w dniu 22-05-1942 r. przez Wyższy Sąd Krajowy w Królewcu (Oberlandesgericht Königsberg) na karę śmierci (oskarżenie o zdradę stanu)]

* Akten der Geheimen Staatspolizei. Staatspolizei(leit)stelle Zichenau über Ciupa Waclaw, geb. 18.7.24 [Akta w sprawie: Wacław Ciupa, imię ojca: Władysław, ur. 18-07-1924 r.; aresztowany w dniu 09-04-1943 r. pod zarzutem przynależności do GL; osadzony w więzieniu w Nowym Dworze Mazowieckim (Bugmünde), a następnie w dniu 01-11-1943 r. skazany przez Sąd Doraźny Rejencji Ciechanów i Okręgu Suwałki (Reg.-Bez. Zichenau und Kreis Sudauen) na karę śmierci i stracony]

* Akten der Geheimen Staatspolizei. Staatspolizei(leit)stelle Zichenau über Cypele Ber, geb. 1.4.20 [Akta w sprawie: Ber Cypele, imię ojca: Liözer, ur. 01-04-1920 r.; aresztowany w dniu 28-05-1942 r. pod zarzutem nielegalnego opuszczenia getta w Nowym Dworze Mazowieckim (Neuhof); osadzony w KL Auschwitz, gdzie zmarł 17-09-1942 r.]

* Sprawa agenturalno-poszukiwawcza dot. Bolesław Bieńkowski, imię ojca: Antoni, ur. 30-03-1902 r. Kontrola operacyjna mieszkańca Lęborka, który w czasie okupacji współpracował z Gestapo na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego, Modlina i Gdyni
andrzej1974
Maxi Użytkownik
Maxi Użytkownik
 
Posty: 661
Rejestracja: 09 Kwi 2012, 08:06


Wróć do Nowy Dwór Mazowiecki - Historia

Kto jest na forum

Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników oraz 1 gość

cron