KOGO W RĘCE PARZY TEN IDZIE DO STRAŻY (miejskiej)

Forum poświęcone wyborom w Nowym Dworze Maz. Tutaj możesz ocenić swojego radnego. Pamiętaj - dla każdego radnego oddzielny wątek.

KOGO W RĘCE PARZY TEN IDZIE DO STRAŻY (miejskiej)

Postprzez Cezary Sowiński » 12 Lis 2014, 06:21

KOGO W RĘCE PARZY TEN IDZIE DO STRAŻY (miejskiej) Namawiam Państwa na razie "z pewną taką nieśmiałościa" na to, aby po wyborach zorganizować referendum w sprawie LIKWIDACJI Straży miejskiej jako tworu, a właściwie nowotworu na zdrowej tkance społeczno-administracyjnej miasta, zbytecznego i zarazem bardzo kosztownego. To tak jakby dużej farmy drobiarskiej zatrudnił do pilnowania kurników STADO LISÓW. Zapraszam do dyskusji zarówno przeciwników jak i zwolenników takiego stanowiska jak moje.
Z wyrazami uszanowania Cezary Sowiński
Cezary Sowiński
Użytkownik
Użytkownik
 
Posty: 16
Rejestracja: 03 Lis 2014, 20:08
Płeć: mężczyzna

Re: KOGO W RĘCE PARZY TEN IDZIE DO STRAŻY (miejskiej)

Postprzez Anna Franciszka » 12 Lis 2014, 07:37

Referendum jestem ZA
Anna Franciszka
Aktywny Użytkownik
Aktywny Użytkownik
 
Posty: 75
Rejestracja: 28 Paź 2014, 11:42
Płeć: kobieta

Re: KOGO W RĘCE PARZY TEN IDZIE DO STRAŻY (miejskiej)

Postprzez Sławomir_Kaliński » 12 Lis 2014, 08:37

KOGO W RĘCE PARZY TEN PCHA SIĘ NA WŁODARZY (miejskich) ;)

A tak na poważnie Panie Cezary...

Tym wszystkim, którym nie podoba się działalność Straży Miejskiej w naszym mieście, namawiam z "pewną taką nieśmiałością" na to, aby poszli na wybory i odsunęli od władzy tych, którzy są nowotworem na zdrowej tkace społeczno-administracyjnej miasta - zbytecznych i zarazem bardzo kosztownych.
To tak jakby w dużej firmie, na szerokich górskich halach zatrudnił do pilnowania owiec STADO WILKÓW.

Trzeba pamiętać o tym i przede wszystkim zdawać sobie sprawę z tego, że wyznacznikiem pracy burmistrza i loklanego samorządu jest właśnie STRAŻ MIEJSKA. To właśnie lokalni kacykowie dysponują i decydują czym strażnicy mają się zajmować oraz ustalają im priorytety.
Skoro mieszkańcy nie są zadowoleni z działalności pracownika admistracyjnego w mundurze (SM), który wg. ustawy ma spełniać "służebną rolę wobec społczności lokalnej", tzn., że lokalny samorząd z burmistrzem na czele mają mieszkańców "...tam gdzie słońce nie dochodzi..."

To, że większość kacyków lokalnych zna Ustawę o Samorządzie Gminnym, nie znaczy wcale, że są znawcami Ustawy o Strażach Miejskich i Gminnych oraz wszystkich innych przepisów prawa, ustaw i aktów prawnych, które ma obowiązek znać strażnik miejski, między innymi:

1.Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 września 2004 r. w sprawie zakresu, trybu i częstotliwości przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o przyjęcie do służby oraz pełniących służbę w strażach gminnych, a także jednostek uprawnionych do przeprowadzania badań
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie szkolenia podstawowego strażników gminnych (miejskich)
3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 r. w sprawie zakresu i sposobu wykonywania przez strażników gminnych (miejskich) niektórych czynności
4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych strażników gminnych (miejskich)
5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 sierpnia 2004 r. w sprawie zakresu i sposobu współpracy Policji ze strażami gminnymi (miejskimi) oraz zakresu sprawowania przez Komendanta Głównego Policji nadzoru nad działalnością straży
6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków, trybu i sposobu postępowania w przypadku użycia broni palnej bojowej przez strażników gminnych (miejskich)
7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków przydziału, przechowywania i ewidencjonowania broni palnej bojowej i amunicji przez straże gminne (miejskie)
8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie przypadków, sposobów i trybu użycia przez strażników gminnych (miejskich) środków przymusu bezpośredniego
9. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia przez straże gminne (miejskie) ewidencji etatów, wyposażenia w środki przymusu bezpośredniego oraz wyników działań straży
10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych przez straż gminną
11. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego
12. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego
13. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad współpracy specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych z Policją, jednostkami ochrony przeciwpożarowej, obrony cywilnej i strażami gminnymi (miejskimi)
14. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 kwietnia 2003 r. w sprawie udzielania przez organy Policji, Straży Granicznej, Straży Miejskich lub organy wojskowe pomocy lub asysty pracownikowi organu podatkowego przy wykonywaniu czynności kontrolnych
15. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2000 r. w sprawie nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym
16. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 23 października 1996 r. w sprawie trybu doprowadzania osób w stanie nietrzeźwości, organizacji izb wytrzeźwień i zakres opieki zdrowotnej oraz zasad ustalania opłat związanych z doprowadzaniem i pobytem w izbie wytrzeźwień
17. Ustawa z dania 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
18. Ustawa z dania 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych

Podstawowe akty prawne, którymi Straż Miejska posługuję się najczęściej

1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
2. Uchwała Rady Miasta Nowy Dwór Mazowiecki w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta.
3. Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń.
4. Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.
5. Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.
6. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń.
7. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.
8. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego.
9. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 października 2007 r. w sprawie usuwania pojazdów.
10. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego.
11. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
12. Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia.
13. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad i wymagań, jakimi powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne.
14. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
15. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach.
16. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
17. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia.
18. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
19. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.
20. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.
21. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.
22. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne.

Mogłem coś przeoczyć ponieważ jest tego tyle, że nie sposób zapamiętać ;)

Myślicie, że w samorządzie lokalnym, czyt. w RADZIE MIASTA, mamy tak wykształconych radnych?!
Nie przytaczam tutaj już przykładu burmistrza Jacka Kowalskiego... z resztą... Burmistrz ma być tylko Burmistrzem jak to napisała pewna Zła Kobieta
;)
zła kobieta napisał(a):Lekarz to powinien być lekarzem, a burmistrz - burmistrzem.
Sławomir_Kaliński
Użytkownik
Użytkownik
 
Posty: 26
Rejestracja: 20 Gru 2012, 09:11
Miejscowość: Nowy Dwór Mazowiecki
Płeć: mężczyzna

Re: KOGO W RĘCE PARZY TEN IDZIE DO STRAŻY (miejskiej)

Postprzez mmokrzycki » 12 Lis 2014, 09:55

Sławomir_Kaliński napisał(a):Mogłem coś przeoczyć ponieważ jest tego tyle, że nie sposób zapamiętać ;)

W takim razie chyba wypadałoby znaleźć sobie inną pracę.
mmokrzycki
Super Użytkownik
Super Użytkownik
 
Posty: 319
Rejestracja: 10 Gru 2010, 19:26

Re: KOGO W RĘCE PARZY TEN IDZIE DO STRAŻY (miejskiej)

Postprzez Sławomir_Kaliński » 12 Lis 2014, 14:20

mmokrzycki napisał(a):W takim razie chyba wypadałoby znaleźć sobie inną pracę.

Oj tak, czas na zmiany...
mmokrzycki na komendanta nowodworskiej SM ;)
Sławomir_Kaliński
Użytkownik
Użytkownik
 
Posty: 26
Rejestracja: 20 Gru 2012, 09:11
Miejscowość: Nowy Dwór Mazowiecki
Płeć: mężczyzna

Re: KOGO W RĘCE PARZY TEN IDZIE DO STRAŻY (miejskiej)

Postprzez mmokrzycki » 12 Lis 2014, 14:27

Sławomir_Kaliński napisał(a):Oj tak, czas na zmiany...
mmokrzycki na komendanta nowodworskiej SM ;)

Nowodworskiej czy warszawskiej?
mmokrzycki
Super Użytkownik
Super Użytkownik
 
Posty: 319
Rejestracja: 10 Gru 2010, 19:26

Re: KOGO W RĘCE PARZY TEN IDZIE DO STRAŻY (miejskiej)

Postprzez Sławomir_Kaliński » 12 Lis 2014, 15:28

mmokrzycki napisał(a):Nowodworskiej czy warszawskiej?

Oczywiście, że nowodworskiej.
Sławomir_Kaliński
Użytkownik
Użytkownik
 
Posty: 26
Rejestracja: 20 Gru 2012, 09:11
Miejscowość: Nowy Dwór Mazowiecki
Płeć: mężczyzna

Re: KOGO W RĘCE PARZY TEN IDZIE DO STRAŻY (miejskiej)

Postprzez Michał Jakubowski » 12 Lis 2014, 19:40

Cezary Sowiński napisał(a):KOGO W RĘCE PARZY TEN IDZIE DO STRAŻY (miejskiej) Namawiam Państwa na razie "z pewną taką nieśmiałościa" na to, aby po wyborach zorganizować referendum w sprawie LIKWIDACJI Straży miejskiej jako tworu, a właściwie nowotworu na zdrowej tkance społeczno-administracyjnej miasta, zbytecznego i zarazem bardzo kosztownego. To tak jakby dużej farmy drobiarskiej zatrudnił do pilnowania kurników STADO LISÓW. Zapraszam do dyskusji zarówno przeciwników jak i zwolenników takiego stanowiska jak moje.
Z wyrazami uszanowania Cezary Sowiński


Powiem coś, co pewnie nie przysporzy mi zwolenników - ale nie o to chodzi, abym miał armię ludzi, którym będę mówił to co chcą usłyszeć, a o to, abym mógł pokazać, że będę ich dobrym reprezentantem, nawet gdy mam inne zdanie.

Gdy rozpoczynałem pracę nad swoimi pomysłami na funkcjonowanie miasta, jedną z rzeczy o której myślałem była likwidacja straży miejskiej - również ja uważam, że jest ona przerośnięta i nie realizuje zadań, do których została powołana. Doszedłem jednak do wniosku, że jej całkowita likwidacja byłaby błędną decyzją - w mieście mamy monitoring (i chyba większość osób jest zgodna co do tego, że trzeba go rozwijać), który musi być obsługiwany (zarówno w zakresie jego śledzenia, jak i interwencji). Nie mamy też chyba problemu, który kazałby uważać, że straż miejska jest zbyt represyjna tylko w celu poprawienia budżetu miasta. Tak więc warto rozmawiać nt. tego, że jeśli likwidujemy, to co zamiast? A może lepiej jednak zachować straż, ale radykalnie przebudować schemat ich pracy (co "wyborczo" zauważył również burmistrz, bo chwali się ostatnio zwiększeniem ilości patroli nocnych)?
Michał Jakubowski
Super Użytkownik
Super Użytkownik
 
Posty: 319
Rejestracja: 26 Wrz 2014, 07:49
Płeć: mężczyzna

Re: KOGO W RĘCE PARZY - nie smieszycie wy mienia

Postprzez Cezary Sowiński » 12 Lis 2014, 21:09

Szanowny panie Sławomirze (Kaliński)

Nie bardzo mogę na poważnie, bo rozśmieszył mnie Pan swoją ignorancją i brakiem znajomości rzeczy. Napisał Pan bowiem rzecz aliści zdumiewającą "Trzeba pamiętać o tym i przede wszystkim zdawać sobie sprawę z tego, że wyznacznikiem pracy burmistrza i lokalnego samorządu jest właśnie STRAŻ MIEJSKA." Otóż jeśli w wyznacznikiem pracy burmistrza i lokalnego samorządu jest właśnie STRAŻ MIEJSKA to co na to Pan Burmistrz oraz co na to lekarz. Wyznacznikiem pracy Burmistrza Miasta jest realizacja Ustawy o Samorządzie Terytorialnym i komunikowanie się z mieszkańcami i jak najlepsze zaspokajanie ich potrzeb, a nie patrzenie na nierobów, którzy nieźle żyją z naszych podatków. Koniec kropka.

Cezary Sowiński, zdecydowany zwolennik nie rozwiązania Straży Miejskiej, ale referendum na ten temat (czy jest Pan w stanie pojąć tę subtelną różnicę
Ostatnio edytowany przez rather, 12 Lis 2014, 21:28, edytowano w sumie 1 raz
Powód: po raz kolejny proszę uważać na wysyłane posty; wrzucanie po kilka razy tych samych postów będzie skutkowało zablokowaniem konta
Cezary Sowiński
Użytkownik
Użytkownik
 
Posty: 16
Rejestracja: 03 Lis 2014, 20:08
Płeć: mężczyzna

Re: KOGO W RĘCE PARZY TEN IDZIE DO STRAŻY (miejskiej)

Postprzez Sławomir_Kaliński » 13 Lis 2014, 09:04

Cezary Sowiński napisał(a):Nie bardzo mogę na poważnie, bo rozśmieszył mnie Pan swoją ignorancją i brakiem znajomości rzeczy. Napisał Pan bowiem rzecz aliści zdumiewającą "Trzeba pamiętać o tym i przede wszystkim zdawać sobie sprawę z tego, że wyznacznikiem pracy burmistrza i lokalnego samorządu jest właśnie STRAŻ MIEJSKA." Otóż jeśli w wyznacznikiem pracy burmistrza i lokalnego samorządu jest właśnie STRAŻ MIEJSKA to co na to Pan Burmistrz oraz co na to lekarz. Wyznacznikiem pracy Burmistrza Miasta jest realizacja Ustawy o Samorządzie Terytorialnym i komunikowanie się z mieszkańcami i jak najlepsze zaspokajanie ich potrzeb, a nie patrzenie na nierobów, którzy nieźle żyją z naszych podatków. Koniec kropka.

Cezary Sowiński, zdecydowany zwolennik nie rozwiązania Straży Miejskiej, ale referendum na ten temat (czy jest Pan w stanie pojąć tę subtelną różnicę


Panie Cezary… „Sowiński” (sic!)

Jest mi niezmiernie miło, że dzięki mojemu wpisowi poprawił się pański humor wczorajszego wieczoru.
Oczywiście z pewną dozą nieśmiałości muszę przyznać, że pańskie wywody, które dzisiejszego ranka przeczytałem również rozbawiły mnie z powodu pana ignorancji i braku umiejętności zrozumienia zagadnienia, które poruszyłem.
Mam nadzieję, że pan zapyta Pana Burmistrza i lekarza co oni na to ponieważ mnie jako mieszkańca ich opinia najmniej interesuje.
Jak pan zapewne zauważył, nasz burmistrz jest bardzo błyskotliwy.
Komunikuje się z mieszkańcami za pomocą broszur, wspaniałych „Faktów Nowodworskich” i wypowiada się w naszych lokalnych mediach zawsze uśmiechnięty i zawsze w stosownym, błyszczącym garniturze. Po co mu zaprzątać sobie głowę jakąś tam Ustawą o Samorządzie Terytorialnym… przecież ma od tego wspaniale wykształconych ludzi…
Acha. Ma też markowe pióro.

I na koniec panie Cezary.
Mam rozumieć, że zna pan kwoty, które jako podatnik łoży pan na funkcjonowanie nowodworskiej SM i zapewne przedstawi pan te bajońskie sumy.
Chciałbym jednak zauważyć fakt, że te nieroby również płacą podatki z których nieźle żyją tak wspaniali i inteligentni ludzie jak pan.

Sławomir Kaliński, zdecydowany zwolennik zmian w nowodworskim samorządzie, a nie obrońca straży miejskiej (czy jest pan w stanie pojąć subtelną różnicę?)

MichałJakubowski napisał(a):A może lepiej jednak zachować straż, ale radykalnie przebudować schemat ich pracy (co "wyborczo" zauważył również burmistrz, bo chwali się ostatnio zwiększeniem ilości patroli nocnych)?

Panie Michale. Jak można przebudować schemat pracy straży miejskiej, bez zwiększania etatów?
Szkoda, że „wyborczo” nikt nie zapytał burmistrza o kilka istotnych spraw:
1. Jakie zadania mają nocne patrole na kilka dni przed wyborami i czego pilnują.
2. Ile nocnych patroli wyjeżdża w rejon naszego miasta
3. Ile godzin są w rejonie – czy praca 8 godzin, czy 12.
4. Czy patrole są każdej nocy.
Sławomir_Kaliński
Użytkownik
Użytkownik
 
Posty: 26
Rejestracja: 20 Gru 2012, 09:11
Miejscowość: Nowy Dwór Mazowiecki
Płeć: mężczyzna


Wróć do Wybory samorządowe 2014

Kto jest na forum

Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] oraz 1 gość